images/fade/fade1.jpg
Cees Matser

In memoriam Cees Matser,

Bestuurslid  HCC!Postzegel ig

 

Heden bereikte ons het bericht dat Cees na een kort ziekbed is overleden.

Cees is sinds de oprichting van de Postzegel ig in 1989 bestuurslid geweest en heeft zich steeds weer verkiesbaar gesteld. Hij was als hoofd van de software verkoop steeds de spil tussen leden en bestuur. Tot 2000 heeft hij ook veel werk verzet om de catalogusbestanden van meer dan 150 landen als PRT-files beschikbaar te stellen voor de club. Daar zijn we hem nog steeds zeer dankbaar voor.

We verliezen met Cees een trouw en enthousiast lid en vriend en wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Daan Bezemer, voorzitter HCC!Postzegel ig

Onze interessegroep (ig) is onderdeel van HCC! Wij willen het gebruik van de computer bij het verzamelen bevorderen in de ruimste zin. Wij willen dit doel bereiken door:

  • het ontwikkelen en verspreiden van programma’s voor het aanleggen van een systeem om snel de gewenste gegevens van elk object in een verzameling te kunnen terugvinden.
  • het ontwikkelen en verspreiden van speciale postzegelprogramma's met bijbehorende catalogusbestanden, met determinerende beschrijvingen van postzegels;
  • het vaststellen van standaarden waarmee (manco)lijsten en databestanden onderling (onder de leden) kunnen worden uitgewisseld;
  • het houden van bijeenkomsten, het geven van lezingen en demonstraties, het verstrekken van informatie; dit steeds meer via deze site en dus digitaal.

Subcategorieƫn