Door een gebrek aan mankracht werd het tijd voor ons om op zoek te gaan naar een partner, die ook interesse heeft in onze gezamenlijke hobby de filatelie.
En die hebben we gevonden in een andere HCC interessegroep, de Seniorenacademie, waar ook een verzamelaars actief zijn.

Wat zijn voor u de voordelen:

  1. Een eigen postzegel pagina, met steeds de laatste nieuwtjes: https://seniorenacademie.hcc.nl/postzegel.html
  2. Iedere twee weken de digitale nieuwsbrief Kort Nieuws met postzegelnieuws, maar ook nieuwtjes over Windows, Android, Apple en Fotovideo.
  3. Ieder kwartaal het (gratis) blad CompuLinks met al het digitale en postzegelnieuws.
  4. U kunt steeds terecht bij de Werkgroep Filatelie met uw vragen en opmerkingen.

Kortom deze integratie van beide interessegroepen levert de nodige extra’s voor u op en het is helemaal gratis.

Maar we willen graag weten of we met deze overgang op uw instemming kunnen rekenen. U heeft het laatste woord.

Vanaf 25 juni a.s. heeft u de mogelijkheid om in te loggen en uw mening te geven over deze integratie.

Onze interessegroep (ig) is onderdeel van HCC! Wij willen het gebruik van de computer bij het verzamelen bevorderen in de ruimste zin. Wij willen dit doel bereiken door:

  • het ontwikkelen en verspreiden van programma’s voor het aanleggen van een systeem om snel de gewenste gegevens van elk object in een verzameling te kunnen terugvinden.
  • het ontwikkelen en verspreiden van speciale postzegelprogramma's met bijbehorende catalogusbestanden, met determinerende beschrijvingen van postzegels;
  • het vaststellen van standaarden waarmee (manco)lijsten en databestanden onderling (onder de leden) kunnen worden uitgewisseld;
  • het houden van bijeenkomsten, het geven van lezingen en demonstraties, het verstrekken van informatie; dit steeds meer via deze site en dus digitaal.

Subcategorieën